Trainingen

 1. De trainingen van Tigers4life zijn één keer per week en kunnen alleen op de gekozen locatie en tijd gevolgd worden.
 2. Een lid hoort altijd op tijd in de les te komen. Mocht het voorkomen dat je een keer iets te laat komt, dan mag dit maximaal 10 minuten zijn. Kom je te laat dan wacht je netjes bij de deur tot de leraar je verdere instructies geeft.
 3. Medische aandoeningen dienen voor het begin van de lessen te worden gemeld.
 4. Wanneer een lid een medische aandoening heeft die gevolgen heeft voor de fysieke aard van de lessen dient advies van een huisarts te worden ingewonnen voor de start van de lessen.

Kleding en hygiëne

 1. Leden dienen gekleed te gaan in een Tiger/Taekwon-Do pak, met bijbehorende band.
 2. Kleding hoort altijd netjes te zitten in de les. Dit betekent dat de kleding schoon en goed op maat dient te zijn.
 3. Er mogen geen sieraden of andere materialen worden gedragen die u of anderen kunnen schaden.
 4. Voor de training dient men zich om te kleden in de aanwezige kleedlokalen, waarna het lid zich naar de dojang begeeft. Het is niet toegestaan de Dobok buiten de trainingsfaciliteit te dragen.
 5. Ledien dienen zorgt te dragen voor persoonlijke hygiëne, zoals: verzorgd uiterlijk, geknipte nagels, schoon lichaam en verzorgde kleding.

Omgangsvormen

 1. Je toont altijd respect naar je leraar en mede leerlingen. Agressiviteit of onbeleefdheid wordt niet getolereerd.
 2. Bij het betreden van de sportzaal vervallen alle opvattingen van religie, politiek, ras, rang of stand.
 3. Het is verboden om zonder toestemming van de instructeur de sportzaal te verlaten.
 4. Behandel de zaal en de aldaar aanwezige materialen met respect en laat alles achter zoals het werd aangetroffen.
 5. Het is verboden om in de zaal te roken
 6. Het is verboden in de zaal te eten